Ταμίας

Μισθός/ αποδοχές

1300 – 1400 EUR/τον μήνα

Περιγραφή της θέσης εργασίας

Επεξεργασία

Απαραίτητα προσόντα: γνώσης αγγλικών

φιλικος χαρακτήρας υπευθηνος

 

Συνθήκες εργασίας:

8-9 ώρες με ρεπό ευχάριστο περιβάλλον

ευέλικτο προγραμμα σεζόν διαμονή κατόπιν συνεννόησης

 

Αρμοδιότητες: ταμίας -πωλήτρια

υπεύθυνη πρωινής βάρδιας

Τοποθεσία