ΟΔΗΓΟΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Απαραίτητα προσόντα:

δίπλωμα αυτοκινήτου

γνώση αγγλικών

άτομο με αρμοδιότητες

άτομο σοβαρό

Τοποθεσία