Θα ήταν επιθυμητή η προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση όπως και βασικές γνώσεις πάνω στη Αγγλική γλώσσα.

Show Filter
Δεν βρέθηκε εργασία