-Πολύ καλή γνώση γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά) . -Άριστη γνώση Η/Υ καθώς και Microsoft office. -Επιθυμητή γραμματειακή προϋπηρεσία.

Show Filter
Δεν βρέθηκε εργασία