Απαραίτητη σχετική προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Καλή γνώση αγγλικών. Επιθυμητή σχετική εμπειρία στην παρασκευή ροφημάτων-καφέ. Επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα.

Show Filter
Δεν βρέθηκε εργασία