Ζητούνται Β και Γ μαγειρες , Service και καθαρίστρια για σεζόν 2023

We are hiring all positions for the season 2023
( May – October) in koufonisia.

* Bartender / Barista
* Service ( βοηθοί σεεβιτόρων /τες
* cleaning service (καθαρίστρια )
* kitchen porter ( λατζα )

Απαραίτητα προσόντα /δεξιότητες:

•Απόφοιτος ή σπουδαστής τουριστικής σχολής
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνο σε αντίστοιχη θέση σε εστιατόρια ή ξενοδοχεία
•Εμπειρία ελληνική κουζίνα ή σε διεθνή
•Άριστες οργανωτικές, επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες
•Ομαδικό πνεύμα στην εργασία
•Δημιουργικός/ή , Ευχάριστος/ή
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή άλλη γνώση κάποιας πρόσθετης ευρωπαϊκής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

•Παροχές:
•Πλήρης Απασχόληση
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών με ασφάλιση
•Διαμονή και διατροφή
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

email: pavlinachristopoulou91@gmail.com

τηλεφωνο επικοινωνίας: Χρήστου Γεώργιος 6956852110

Τοποθεσία