ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΡΗΤΗΡΙΑ

-ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

-ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

-ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ -ΤΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

Τοποθεσία