Αναζητούμε άτομα για να στελεχώσουν την ομάδα μας στις θέσεις barista & service.